De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat

 


De Geheimen van Amenti...


Het is aan ieder van ons om te beslissen of we al dan niet de Levende, Liefdevolle, Eeuwige God-aanwezigheid liefhebben, en de belofte van een 'bereikbare hemel ' waar echte God- spirit voor staat.
De levende God-aanwezigheid woont in geen enkel boek, Het woont in ieder en elk mens, dier, plaats of ding...
Echte 'heilige boeken' leren ons over de eeuwige waarheden van spirit en wetenschap, met behulp waarvan we het snelst en gemakkelijkst de God-aanwezigheid in ons binnenste kunnen wekken. 
Sommige mensen zullen ervoor kiezen om....meer dan de liefdevolle God...de verdraaiende grootspraak en tirades van wraakzuchtige, hardvochtige,oordeelzuchtige Indringer...valse goden lief te hebben, omdat dit hen schijnzekerheid biedt...en een 'maatschappelijk aanvaardbaar ' referentiekader.
Al is schijnzekerheid een armzalig tegemoetkomen als betaling van het gevangen zetten van iemands ziel...
De heilige leer van de 12-stammen Naties verdrinken momenteel in een zee van Gevallen-Engelen leugens;
Het is aan ons om ze in veiligheid te stellen.


Bron: Ashayana 


The false flower of life AKA

 

Dualiteit

"Daisy of Death''. bekend als de ''Bloom of DoomMetatronic Death Science'' technologieën. deze oude naam werd aangenomen in verwijzing naar één van de primaire anorganische ''energievervormings geomatrieën'' die in deze ''death Science'' werden gebruikt,waarvan de structuur, in algemene opzichten, op een ''bloesem'' leek.

 

The Eternal Lotus of Life  ''Real Flower of Life''.

Geen dualiteit

Gebaseerd op 15 dimensionaal, verenigd veld.

Scheppingsfysica Primal Light Flows (Ke-Ra-Sha) vanuit de Organisch Levende Kosmos via het centrum, zich uitbreidend vanuit het centrum, dan terug naar het centrum en zichzelf continu aanvullend. Je merkaba-veld stroomde op deze manier, voordat de Metatronische vervormingen in onze werkelijkheid optraden.De Gevallen Engelen en de Levende Engelen zullen, precies in deze tijd, elkaar ontmoeten, en iedere individuele "persoon" zal zich voor de keus gesteld zien om te besluiten welk type Engel hij of zij zal zijn...

Bron: Ashayana