De Heilige Wet van Eén

Christos Vincit     Christos Regnat    Christos Imperat

Maria Berdina Johanna 

AHB

 


 

Pactum De Singularis Caleum

 

Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van Eén Hemel, bevat diepgaande concepten en principes.

Laten we eens kijken naar de drie sleutels die verband houden met wijsheid en spirituele groei:

 

 

   1. Wijsheid :

Artikel 29.1:  Wijsheid is een essentiële verantwoordelijkheid. Het omvat het streven naar kennis,

begrip en inzicht in de wereld om ons heen. Wijsheid helpt ons om juiste beslissingen te nemen en ons spiritueel te ontwikkelen.

 Artikel 30 - Heilige Functie: Binnen het Sacred Office wordt wijsheid gecultiveerd en gedeeld om het collectieve bewustzijn te verrijken.

 

 

 2.  Spirituele Groei:

 Artikel 35.5:  Het streven naar spirituele groei is een fundamenteel doel.

Het erkent dat we deel uitmaken van een groter geheel en dat onze ziel evolueert door ervaringen en lessen.

 Artikel 35.6:  Het respecteren van het leven op aarde draagt bij aan spirituele groei.

Door liefde, compassie en begrip te cultiveren, kunnen we onze ziel verheffen.

 

 

 3.  Uniek Collectief Bewustzijn (UCA):

( Waarbij de A afgeleid is van Awareness )

Artikel 8.1:   HetUnieke Collectieve Bewustzijn is een concept dat verwijst naar het gedeelde bewustzijn van alle wezens.

Het benadrukt onze onderlinge verbondenheid en het vermogen om samen te groeien.

Artikel 8.2:  Binnen het UCA worden kennis, inzichten en spirituele ervaringen gedeeld om het collectieve bewustzijn te verheffen.

 

 

Canonum De Lus Positivum

Astrum Luris Divini Canonum

Pactum De Singularis Caleum


Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Covenant of One Heaven,

is een heilige overeenkomst die wordt erkend als de bron van alle kerkelijke autoriteit en rechten.

Laten we enkele belangrijke aspecten van deze overeenkomst verkennen:

 

 

1. Oorsprong en Aard van One Heaven:

Artikel 1:  Dit artikel legt de basis voor One Heaven en beschrijft de oorsprong en aard ervan.

Artikel 2:  Hierin wordt het bestaan en de openbaring van One Heaven besproken.

 

 

2.  Autoriteit en Macht:

 Artikel 3:  Dit artikel behandelt de autoriteit en macht die voortvloeien uit One Heaven.

Artikel 4:  Prime Premises worden hier uiteengezet.

 

 

  3.   Structuur en Functie:

Artikel 5: Dit artikel beschrijft de structuur en functie van One Heaven.

Artikel 6: Hierin wordt de Unieke Collectieve Bewustzijn (UCA) genoemd.

 

 

 4.  Grote Geesten en Godheden:

Artikel 7: Dit artikel gaat in op de Grote Geesten en Deïteiten binnen One Heaven.

Artikel 8:Engelen, Demonen, Heiligen en Leiders worden besproken.

 

 

Belangrijk om te weten: Volgens Canon 1416 mag geen enkele wet bestaan, worden geschreven of worden afgedwongen,

tenzij deze in overeenstemming is met het corpus van canonwetten dat voorafgaat aan deze canon,

bekend als Astrum Iuris Divini Canonum, in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum.

 

 


Met dank aan Frank Collins

de Schrijver van de Canons One Heaven