De Heilige Wet van Eén...

Christus Vincit       Christus Regnat       Christus Imperat


True Freedom Teachings

Emerald Covenant

 

De Leer van Vrijheid die de rechtmatige erfenis is van de Christiac Engelachtige Menselijke afstamming van de Aarde

zijn de Heilige Spiritueel-Wetenschappelijke leringen van de Maharata-Innerlijke Christus en het historische

verslag van de schepping in deze Tijdmatrix zoals geopenbaard door de evolutie van het Emerald Verbond.

 


True Freedom Teachings onderwijst gendergelijkheid en rassengelijkheid en promoot niet de aanbidding van een geëxternaliseerde god.

Het moedigt aan om de volkeren en religies van de wereld samen te brengen onder een gemeenschappelijke vlag van

 Wederzijdse LiefdeRespect en Engelachtige Menselijke Vrijheid.

Het bevordert en ondersteunt onze Christiac Legacy - eeuwig leven, dat het natuurlijke product is van 

de 12-Streng DNA Template Christos Angelic Human evolutie.

 


Het onderwijst Communie met Mede-Engelachtige Beschermengelen die wordt bereikt door open gebruik van Aarde's Sterrenpoorten. Doorgang door de natuurlijke Sterrenpoorten van de Aarde naar de "Hogere Hemelen" van onze 15-dimensionale Tijdmatrix,

Ascentie vanuit Dichtheid, om te ervaren wanneer we maar willen, hereniging en bewuste, eeuwigdurende co-scheppende 

Een-Eenheid met Bron-God.

 


Deze privileges en de verantwoordelijkheid ten opzichte van persoonlijke, ras-, planetaire,

galactische en universele evolutie die een dergelijk voorrecht impliceert,

vertegenwoordigen ons erfgoed als Christiac Angelic Humans.

 


De valse geloofsbelijdenis van de Gevallen Engelenlegioenen bevordert de aanbidding van externe goden,

engelachtigen en valse verlossers, verwerpt de ware leringen van de Innerlijke Christus en de menselijke vrijheid en misleidt

de mensheid tot machteloosheid, angst en onderdanigheid en leidt de mensheid af van het omarmen van haar erfgoed

als een Engelenras, waardoor het menselijk lot overgeleverd is aan de genade van valse goden.

– Het creëren van menselijke "marionetten" door middel van een gecontroleerd dogma van externe Vader-God aanbidding.

 


Door het promoten van deze valse, patriarchale, geëxternaliseerde Christus de Gevallen Engel Geloofsbelijdenis wordt het recht van de mensheid om een persoonlijke, liefdevolle en bekrachtigende relatie te hebben met de Bron-God en de Stichtende Rassen ontkend.

 


Het blijft het voorrecht van de mens om te bepalen welke interpretatie van de werkelijkheid en welke definitie van

 het Zelf en God we zullen kiezen om te erkennen, te eren en ernaar te handelen.Door de implementatie van de Vrijheidsleringen (Emerald Order MC leringen van de Maharata-"Innerlijke Christos"),

kon de Engelachtige Menselijke 12-Strengs DNA Template geregenereerd worden onder de Aardse menselijke rassen

en de ontwaakte Engelachtige Mensen zouden voor zichzelf de mogelijkheid kunnen creëren van zelfgestuurde Ascentie

uit de Dichtheid of biologische onsterfelijkheid waar dan ook binnen de Dichtheidssystemen.

 


Door middel van de Stichters Heilige Wetenschap Leringen van de Innerlijke Christus (Vrijheidsleringen),

zou de mensheid kunnen leren om de Engelachtige Menselijke 12-Strengs DNA Sjabloon te re-activeren,

zodat mensen weer in staat zouden zijn om geavanceerde Planetaire Tempeliers Mech te gebruikenanics,

die door het menselijke DNA-sjabloon worden gehaald. Als de mensheid de slapende Engelachtige Menselijke DNA Template

 kan doen ontwaken, kan het menselijk lichaam biologisch communiceren met de elektromagnetische functies van Aarde's

Planetaire Tempeliers sterrenpoortsysteem, zoals het oorspronkelijk ontworpen was om te doen.

 


Door het Engelachtige Menselijke potentieel te actualiseren, zouden mensen niet alleen zichzelf bevrijden,

maar ook Engelachtige Beschermengelen kunnen helpen bij het bevrijden van de Aarde,

door de Hallen van Amenti van de Aarde veilig te stellen en de Sol Star Gate-4 van de Zon terug te winnen onder

bescherming van de Guardian Nation.

 


Gevallen Engelenlegioenen
 weten dat als ze door zouden kunnen gaan met het motiveren van massa's mensen om trouw te zweren aan externe figuren van Goden en hun "Goddelijke Vertegenwoordigers",

zoals ze hebben gedaan sinds de promotie van hun Sumerische "Vader-God Anu",

dat er veel menselijke "exemplaren" beschikbaar zouden zijn voor hybridisatie, na de holocaust van de "Eindtijd".

 


Het enige wat de Gevallen Engelen zouden hoeven te doen zou zijn om de Aarde te bezoeken in de gedaante

van hun gepromoveerde "Heilige Figuren" terwijl het Eindtijddrama zich ontvouwde;

als mensen beroofd van de ware kracht van de Innerlijke Christusleringen en verlangend naar "verlossing",

vreugdevol zouden volgen waar de gevallen engelen ook heen zouden kunnen leiden om een nieuwe "hemel op aarde"

te beginnen en hun lang begeerde droom van aardse heerschappij te verwezenlijken.

 

 


 Freedom Teachings® van de Guardian Alliance en het werk van A&A Deane, 

© Alle rechten voorbehouden.

 


Geliefde Slapende Engelen

 

Jullie zijn geliefd, oneindig veel meer dan jullie weten...

Jullie worden geeerd in je wezen...

 

Jullie worden gekoesterd als de brengers van hoop voor deze tijd-matrix,

waartoe jullie oorspronkelijk bestemd waren.

 

Jullie werden vrij geboren in de Densiteit en de werelden van manifeste illusie,

uit de Liefde van de Kosmische Bron die jullie Thuis is...

 

Geliefden kies wel...

Kies Liefde...

en dan Vrijheid...

 

Engelen Mensen, Vlieg !

 

Eis je rechtmatige plaats tussen de sterren weer op !

 

 

De boodschap van onder andere de Beschermengelen Rassen van het Smaragden Verbond.

 

 

Bron: Ashayana