De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat

 


De Geheimen van Amenti...

Boek Voyagers 2 De Geheimen van Amenti

 


Het is aan ieder van ons om te beslissen of we al dan niet de Levende, Liefdevolle, Eeuwige God-aanwezigheid liefhebben, en de belofte van een 'bereikbare hemel ' waar echte God- spirit voor staat.
De levende God-aanwezigheid woont in geen enkel boek, Het woont in ieder en elk mens, dier, plaats of ding...
Echte 'heilige boeken' leren ons over de eeuwige waarheden van spirit en wetenschap, met behulp waarvan we het snelst en gemakkelijkst de God-aanwezigheid in ons binnense kunnen wekken. 
Sommige mensen zullen ervoor kiezen om....meer dan de liefdevolle God...de verdraaiende grootspraak en tirades van wraakzuchtige, hardvochtige,oordeelzuchtige Indringer...valse goden lief te hebben, omdat dit hen schijnzekerheid biedt...en een 'maatschappelijk aanvaardbaar ' referentiekader.
Al is schijnzekerheid een armzalig tegemoetkomen als betaling van het gevangen zetten van iemands ziel...
De heilige leer van de 12-stammen Naties verdrinken momenteel in een zee van Gevallen-Engelen leugens;
Het is aan ons om ze in veiligheid te stellen.

 

Ashayana

 


The false flower of life AKA

Dualiteit

De False Flower of life bloemblaadjes heeft een vervormd anorganisch patroon gebaseerd op hoeken van 60 graden.

Hierdoor wordt de levenskrachtenergie binnen het elektriciteitsnet vastgehoudenen, afgesneden van de Bron = gevangen levenskracht.

Dit leidt tot aanzienlijke vervormingen in het natuurlijke Kathara-raster.

"Daisy of Death''. bekend als de ''Bloom of DoomMetatronic Death Science'' technologieën. deze oude naam werd aangenomen in verwijzing naar één van de primaire anorganische ''energievervormings geomatrieën'' die in deze ''death Science'' werden gebruikt, waarvan het bloemmotief dat ten grondslag ligt aan het Metatronic-raster.

 

The Eternal Lotus of Life  ( real )

Geen dualiteit

In de Eeuwige Leven Lotus hebben de Bogen natuurlijke hoeken van 45 graden die de Eeuwige Levensademhaling mogelijk maken, evenals de Organische expansie van onze 15-dimensionaal, verenigd veld.

 

De Eternal Lotus of Life heeft het patroon van de Kristic-Spiraal, 

Scheppingsfysica Primal Light Flows (Ke-Ra-Sha) vanuit de Organisch Levende Kosmos, zich uitbreidend vanuit de Bron, dan terug naar de Bron en zichzelf continu aanvullend.

 

Uw merkaba-veld stroomde op deze manier, voordat de Metatronische vervormingen in onze werkelijkheid optraden...


 

De Gevallen Engelen en de Levende Engelen zullen, precies in deze tijd, elkaar ontmoeten,

en iedere individuele "persoon" zal zich voor de keus

gesteld zien om te besluiten welk type Engel hij of zij zal zijn...

 

Ashayana

 


 

Fantom, metatron, creation (lus)

kabbalha

Dualiteit

 

 

The Real  12 Tree Kathara Grid 

 

Geen dualiteit

 


 

Hoewel de Geheimen van Amenti bewaard zijn onder de hoede van de Blauwe Vlam Cloister Melchizedeks en de Hebreeuwse

Essenen die hen navolgden, behoort de werkelijkheid van Amenti alle rassen en wereldreligies toe.

De Sfeer van Amenti, Arc van het Verbond, en Hallen van Amenti vertegenwoordigen de manifestatie van het Verbond van Palaidor,

dat de belofte van Amenti vertegenwoordigen de manifestatie van het Verbond van Palaidor,

dat de belofte voor evolutie en vooruitgang voor alle rassen van de menselijke lijn inhoudt.

De belofte van een mensheid die terugkeert naar de integriteit van het Onsterfelijke God-wezen, de oorspronkelijke

morfogenetische inprent van het menselijk ras.

De belofte van ascensie is de verborgen nalatenschap en het erfgoed van de menselijke conditie: de vervulling van de

evolutieblauwdruk van de mensheid.

 


 

Metatronic Code

Fallen Finite Creation.

Dualiteit

Metatrons Cube is het gezicht van de Metatronic Code ,

Het mechanismen voor het creeren van gevallen zwarte gaten,

gebaseerd op niet organische tijdgolf.

 

 

Reuche God Seed - Kryst Code

Eternal Life Creation.

Geen dualiteit

Reuche God Seed- Kryst Code  heeft de intrinsieke codering voor de vorming van Licht en Geluid, 

de buitenste 8 bollen van de Reuche heten Octaves, deze komen overeen met de Ecka-Frequenties van het Rishic Shield.

De binnenste 4 sferen van de Reuche heten Harmonics, deze komen overeen met de Veca frequenties  van Harmonic Shields.

 


Als we ernaar verlangen  'de waarheid te weten'  en die waarheid vervolgens wordt onthuld,

wat doen we dan als het niet de waarheid is die we graag wilden horen ?

 

De New Age beweging :

Dit betekend een manifestatie van ons Collecctieve Bewustzijn, dat zich natuurlijk ontwikkeld met het vermogen verder dan de sluiers te kunnen kijken van "onze"3-dimensionale realiteit. 

Dit ontstaat met het ontwikkelen van de 4e DNA streng binnen ons 12-dimensionele structuur.

 

Dit is voornamelijk gedomineerd met pseudo-ascentie technieken, waarvan de meeste zijn en worden gegeven door Toth (Annunki),

de voor SmaragdenVerbond leringen van Enoch, Aartsengel Michael en vrienden, Jehovah, Maitraya, Lord Melchizedek en de spirituele hierarchie, de Urantia enzovoorts..

Het zijn op angst gebaseerde paradigma's van Licht en Liefde en het naief ''wegdenken'' van de Donkerte.

 

De illuminatie rassen binnen de structuur van het Wereld Illuminatie Mangement team,

dienen als pionnen van de Gevallen Engelen rassen en worden gemanipuleerd met angst voor persoonlijke overleving

en een wens om macht en persoonlijk plezier te verkrijgen.

Het gaat erom het overgeven van de persoonlijke macht en kracht aan een bron buiten het zelf te voorkomen.

 

Keylontic Science

 


 

Fibonacci-spiraal

 Metatronische omkering in de bewustzijnsvelden,

Dualiteit

De  fibonacci-spiraal verliest de verbinding door niet terug te gaan naar het nulpunt of de Bron, maar in plaats daarvan gebruikt de reeks het het vorige getal om bij zichzelf op te tellen om  zichzelf groter te  laten worden...

Zorgt voor onderdrukking op Planeet aarde...

 

 

Krystic- spiraal

Goddelijk  sjabloonlichaam...

Geen dualiteit

De Organische Krystic-spiraal is een weerspiegeling van de oorspronkelijke schepping, en neemt de nulpunt energie op in de numerieke volgorde.

De Krystic-spiraal houdt het bewustzijn verbonden met het Oorspronkelijke Bronveld...