De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat


Consecration of the Temple

From the Central Light from Which we all emerge.

Let this Light flow Through me now.

And fill my parts that were once made empty,

With the wholeness of Divine Right Order.

 

On this day, I shal Consecrate my vessel,

Filled full with the Light and Sound of the Eternal Divine,

Today, I designate my body as a Temple of the Living Light...

And I shall open my mind, eyes and heart

To the One True Divinity This I AM.

 

I AM a face the One True God.

I AM a Light to the World.

May all Things of lesser order be banished now from my Temple,

Let all but the Highest Order of Love, Peace Compassion, Forgiveness, 

Charity, Creativity and Power...

Be washed away by Current of Divine Light and Sound.

 

In Consecration of my Temple, I AM renewed...

Making golden and Light-filled, all that I think, say and do.

I AM free, I AM Whole.

I redeem my vessel with the Eternal Innocence out of which all life springs.

 

I walk now as a temple of Divine Light and Sound.

My Temple, a room within the House of Many mansions,

Within the Eternal Fields of Creation.

 

And, SO IT IS

In the name of the House of the Melchizedek Cloister,

Sacred House of ONE,

Holy Order of the Yunasai,

Azurite Council of the Ra Confederacy Presiding.

 

Ashayana

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inwijding van de de Tempel

 

Vanuit het Centrale Licht waaruit we allemaal voortkomen,

Laat dit Licht nu door mij heen stromen,

En mijn delen vullen die ooit leeg waren gemaakt.

Met de heelheid van de Goddelijke Juiste Orde.

 

Op deze dag zal ik mijn schip wijden;

Vol met Licht en Geluid van het Eeuwige Goddelijke.

Vandaag wijs ik mijn lichaam aan als een Tempel van het Levende Licht...

En Ik zal mijn Geest, Ogen en Hart openen voor de Ene Ware Goddelijkheid,

 IK BEN.

 

IK BEN een gezicht van de Ene Ware God.

IK BEN een Licht voor de wereld.

Mogen alle dingen van lagere orde nu uit mijn Tempel worden verbannen,

laat alles behalve de Hoogste Orde van Liefde, Vrede,Mededogen,Vergeving, naastenliefde,

Creativiteit en Kracht...

Laat wegspoelen door de stroom van Goddelijk Licht en Geluid.

 

Door de inwijding van mijn Tempel BEN IK vernieuwd...

IK maak alles wat ik denk, zeg en doe,

 Goudkleurig en met Licht gevuld.

IK BEN Vrij, IK BEN Heel.

Ik verlos mijn vat met de Eeuwige Onschuld waaruit al het leven voortkomt.

 

Ik loop nu als een Tempel van Goddelijk Licht en Geluid,

Mijn Tempel, een kamer in een Huis van Vele woningen,

Binnen de Eeuwige Velden van de Schepping.

 

En, ZO IS HET.

In de naam van hetMelchizedek Cloister,

Het Heilige Huis van Eén,

Heilige Orde van de Yunasai

Azurite Raad van de Ra Confederatie presideert.

~~~