De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit         Christos Regnat         Christos Imperat

 

Maria Berdina Johanna AHB


CQV  LLC  Ambassade  Notariaat

 

* Beneficiair Autorisatie kenmerk Emerald SAC Diplomatiek Paspoort

*Beneficiair Invul instructie Emerald SAC Diplomatiek Paspoort*Beneficiair Autorisatie kenmerk *SAC DPP Eco Leather SAC Diplomatiek Foedraal

*Beneficiair Non public In Transito Vincent Zegel Diplomatiek Paspoort

*Beneficiair Invul support In Transito Vincent Zegel Diplomatiek Paspoort DPP

*NL Beneficiair Support Creditor's Office Enige Erfgenaam Autograaf

*EN Beneficiary Support Creditor's Office Sole Heir Autograph

*Autorisatie kenmerk SAC DPP Zegelrol 100 SAC DPP Holografische zegels

* Beneficiair C2124 CQV LLC Executor Retour Etiketten per 10 stuks op 5 A4

*Ambassade Plaquette CQV LLC

* Autographer Sole Heir SAC Emerald I Am Private balpen

*Ambassade CQV LLC SAC Law of One Sole Heir ceremoniële gevel vlag* Beneficiair VBA Creditor's Office CQV LLC Docs Set Fase 1 

*VBA Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

*Algemene Volmacht &  Begeleidend schrijven 

*Promissory  Note  -  Cede Maiori  &  Begeleidend Schrijven

*Exoneratie Arrest

[25-01-2021]

*[Trust] Belastingdienst Heerlen  3SKABA162102036 

 

Brief aan De Raad van State    Vice-Precident De Hoogedel- Gestrenge Heer Mr. Thom de Graaf 

[data 26-02-2021]

 3SKABA987854852 

 

Cede Majori  |   De 12 berispingen door de Enige Erfgenaam

[data 03-06-2021]

Raad van State   Koning Willem-Alexander   3SRPKS757931572  

 

*Notificatie van Zorgvuldige Bewaring politieke stempas CQV LLC 2021  

Gemeente  Woonplaats  3SOPKZ1428742

Directeur [Trust] Belastingdienst Heerlen  3SOPKZ4825754

Minister van Financiën  3SOPKZ9508777

De Raad van State   3S0PKZ2443086

 

* Bewaringsakte Stempas 2022   

[25-07-2022]

3SRPKN419943680    3SRPKN689985957

                                             

* Beneficiair VBA Creditor's Office CQV LLC Dignitary Docs Set Fase 2   

[Bezorgd op   17-8-2022]

*Christos  Vincit   Regnat   Imperat

*Koning Willem- Alexander   3SRPKN982809173  

 

*Christus  Vincit  Regnat  Imperat

[Bezorgd op 17-08-2022]

*Koning Willem-Alexander  3SRPKN097560896 

 

*Notice of default

[Bezorgd op 17-08-2022]

* Directeur Belastingdienst Heerlen   3SRPKN990916035 

*Belastingdienst CAP   3SRPKN642529050   

  

*To the Managing Boards of the Ministry of Finance and the ABN AMRO MeesPierson Bank.

Political State as Trustee Removal by SAC Decree.     

[22-05-2023]

3SRPKN109699150   3SRPKN214542135    3SRPKN728092800   3SRPKN903724670   

 

*Beneficiair Interventie BRP CQV NVB Undue Payment Refund Injunction Fase 3 Doc 1   

[ Bezorgd op 08-03-2022]

*Nederlandse Vereniging van Banken NVB   3SRPKN459158840 

 

*Beneficiair Interventie BRP CQV NVB Fase 3 Doc 1 Cover Letter Begeleidende Brief Na verzenden   

[Bezorgd op  20-03-2023]

*Nederlandse Vereniging van Banken NVB   3SRPKN071709773

 

CQV LLC  Bewaringsakte Stempas  &  derden \ kortschrift Algemene Volmacht

[15-03-2023]

 Gemeente woonplaats  3SRPKN295003948 

Kiesraad  3SRPKN801487052   

Provincie Noord- Brabant  3SRPKN135584585   

3SRPKN400451860   3SRPKN071709773     3SRPKN923237464   3SRPKN548304087 .

 

*Beneficiair Interventie BRP CQV DNB Slavery Abolishment & Modern Slavery Charges Fase 3 Doc 2   

[ Bezorgd op  08-03-2022]

*De Nederlandse Bank DNB   3SRPKN786907252 

 

* Beneficiair interventie BRP CQV DNB Fase 3 Doc 2 Cover Letter Begeleidende Brief Na verzenden 

[Bezorgd op 20 maart 2023]

*De Nederlandse Bank DNB   3SRPKN400451860  

 

*DNB  |   Kortschrift Algemene Volmacht  &  Bewaringsakte Stempas  17-03-2023   

[ Bezorgd op  02-05-2023]

*De Nederlandse Bank DNB  3SRPKN923237464

 

*NVB  |  Kortschrift Algemene Volmacht   &  Bewaringsakte Stempas     

[ Bezorgd op  02-05-2023]

*Nederlandse Vereniging van Banken  NVB   3SRPKN548304087

 

* Beneficiair Capacity Strikt Private Erfrechtelijke Aanwijzing (CQV LLC Ruling) 31  & 

Bewaringsakte Stempas & 

 Derden  |  Kortschrift Algemene Volmacht &

 Verklaring Beneficiare Aanvaarding 

[bezorgd op 02-05-2023]

*Gemeente - geboorteplaats  3SRPKN266238714   

*Gemeente woonplaats  3SRPKN81309049

 

*Ambassade Beneficiair Trust-Coöperatie van het Huis Statuut Akte CQV LLC Bestuur

************************

*Sole Heirs Beneficiary Acceptance under the Benefit of Inventory CQV LLC Children's Trust Territory.

*Sole Heirs Beneficiary Acceptance under the Benefit of Inventory CQV LLC Children's Trust Territory Act of Benevolence and Deed of Benevolence.

 

*Beneficiair Akte C2057-C2124 Gemeenten-Administrators 

[ 12-05-2023]

*Gemeente geboorteplaats  3SRPKN122914217   

*Gemeente woonplaats  3SRPKN139694184   

*Kiesraad  3SRPKN657782828   

*Koning Willem-Alexander  3SOPKA431734732  [ontvangen op  09-11-2023]

 

 

*Beneficiair Interventie Trust Origine - Ontbinding CQV handel met voorkennis BRP exploitatie  [Goede Vrijdag Akte]   

[ 01-06-2023]

* Gemeente woonplaats  3SRPKN806465311     

* Gemeente geboorteplaats  3SRPKN768765464       

*Koning Willem Alexander  3SOPKA431734732   [ontvangen op  09-11-2023]

 3SRPKN950793586

  3SRPKN919521827   3SRPKN066471170   3SRPKN301475180   3SOPKC174143147

3SRPKN794187250   3S0PKA851369070   3SOPKA905302988   3SOPKA958508989

3SRPKN577917116   3SOPKC7517772663   3SOPKC353774576   

 

*Beneficiair Interventie BRP CQV Insider trading - Bewaringsakte Zorgvuldige Bewaring Stempas     

[21-06-2023]

Kiesraad  3SRPKN950793586 

 

*Addendum Vraagstelling aan de Weledelgestelde Gemeente-Administrator...   

[21-06-2023]

*Gemeente woonplaats  3SRPKN625820313     

* RDW 3SRPKN919521827       

*CBR  3SRPKN066471170      

 

*Brief aan de Bankdirecteuren   &

Bewaringsakte Stempas  &  Derden | Kortschrift Algemene Volmacht  &  Goede Vrijdag Akte

[24-06-2023    05-07-2023]

*De Volksbank  3SRPKN301475180         

*De Rabobank  3SOPKC174143147 

 

*Addendum vraagstelling.... & 

Goede Vrijdag Akte 

 [03-07-2023]

*Gemeente woonplaats   3SRPKN794187250   

*BRP van Vrijmetselaren v/h H.k.G.  3SOPKA851369070 

*BRP Humanitas Loge No. 23    3SOPKA905302988   

Kabinet van de Koning BRP  3SOPKA958508989 

Kabinet van de Koning  3SRPKN577917116

*Rijksdienst v Identiteitsgegevens   3SOPKC751772663 

Autoriteit Persoonsgegevens BRP   3SOPKC353774576   

 

*AHB Bewaringsakte BRP Minor Stempas  &

alle Stempasaktes 

 [12-09-2023]

*3SRPKN586136519

 

*Verklaring Beneficiaire Aanvaarding   Magna Carta . & Clausules

[ Bezorgd op 14-07-2023]

*Koning Willem-Alexander  3SOPKC454603416   

*Koning Willem-Alexander  3SRPKN344091476   

 *Belastingdienst  3SOPKA705249628   

*Belastingdienst [CAP]  3SOPKA902819343   

 

*AHB Bewaringsakte Negatiebrieven, 

Koning Willem-Alexander  3SOPKZ885593131   

*Burgemeester woonplaats   3SOPKZ855440805    [ Bezorgd op 02-08-2023]

 

* Wijzigingsakte BRP 

  [31-07-2023]

Koning Willem-Alexander   3SOPKZ885593131

*Burgemeester woonplaats  3SOPKZ855440805   [Bezorgd op 02-08-2023]

 

 

*AHB Bewaringsakte BRP Minor Stempas 

 [11-09-2023]

Koning Willem-Alexander  3SRPKN586136519

 

*AHB Attestatie  correctie Geboortebewijs Akte 

[Bezorgd op  07-11-2023]

*Koning Willem-Alexander  3SOPKA462640958 

*Gemeente- woonplaats  3SOPKA924912503

 

*AHB Bewaringsakte BRP Minor Stempas 

 [Bezorgd op  20-11-2023] 

*koning Willem- Alexander  3SOPKA509489353

 

*Beneficiair AHB Verschoningsrecht

[ Bezorgd op  08-12-2023]

*Koning Willem-Alexander  3SRPKN367413916

*Gemeente Woonplaats  3SRPKN055379023

 

*AHB Akte Aequitas Equity Ordinale Beneficiair 

[Bezorgd op  19-02-2024]

*Koning Willem-Alexander  3SOPKA285268624