De Heilige Wet van Eén

    Christos  Vincit            Christos  Regnat            Christos  Imperat

 


 

De Maharische Zegel techniek

en de Zuivering met Vloeibaar Licht

 

 

1. Haal een paar keer diep adem. Sluit je ogen en visualiseer het beeld van een vlakke (2-dimensionale lijntekening) zespuntige Davidsster (de Merkaba-Ster) van Wit Licht, die zich ter hoogte van het 6de chakra bevindt aan de binnenkant van je voorhoofd. (Als je nog geen innerlijke visualisaties kunt genereren, stel dan voor dat het symbool er gewoon is) Blijf dit beeld een poosje visualiseren. Verplaats dan de Witte Merkaba-Ster naar links in je innerlijke gezichtsveld. Visualiseer nu in het midden van je gezichtsveld het beeld van een andere Merkaba-Ster, Donkerzilverenlicht. Observeer de twee Merkaba-Sterren in je innerlijke gezichtsveld een poosje. Breng dan de beelden langzaam naar elkaar toe totdat ze zijn versmolten tot één Merkaba-Ster symbool van Lichtzilveren Licht. (Het Lichtzilveren Dubbele-Merkaba-Ster symbool wordt de Hiërofant genoemd, het is de scalaire golf- template die het losmaken van de vergrendeling op de fasering op her Maharische Schild regelt.)

 

2. Visualiseer heel duidelijk het beeld van het Hiërofantsymbool, -of stel je dit voor-, en verleg dan je aandacht naar het geluid van je ademhaling. Haal een paar keer langzaam en diep adem. Gebruik bij de volgende Uitademing de kracht van de adem om de Hiërofant krachtig van zijn positie in het 6de chakra (3de oog) omlaag te duwen door de Centrale Lichaamsstroom helemaal tot in de Aardekern. Haal een paar keer langzaam en diep adem terwijl je het Hiërofantsymbool visualiseert in het centrum van de Aardekern. Stel je dan voor dat de Hiërofant begint te draaien in de Aardekern, en dat de Donkerzilveren Merkaba-Ster en de Witte Merkaba-Ster in tegengestelde richting ten opzichte van elkaar rondwentelen. Laat de Hiërofant steeds sneller draaien totdat deze " een eigen leven gaat leiden" en de Hiërofant opeens lichtjes "knalt" en ''uitdijt'', zodat een Lichtzilveren sfeer van Licht wordt gevormd, die ronddraait in de Aardekern.

 

3. Observeer de Lichtzilveren Hiërofantsfeer die ronddraait in de Aardekern, en visualiseer dan,- of stel het je voor-, dat er een grote, horizontale lichtzilveren ronddraaiende schijf uit de Hiërofant tevoorschijn komt, die een enorme Lichtzilveren Schijf van Licht vormt die door heel de Aarde ronddraait en zich in de atmossfeer uitstrekt als een roterend, horizontaal vlak.

 


Dit horizontale schijf-vlak dat zich uitstrekt door de Aarde, vertegenwoordigt het Mahara Hova lichaam, oftewel het Maharische Schild van het planetaire morfogenetische veld, het pre-materie scalaire raster van vloeibaar licht, opgebouwd uit frecuenties van de dimensies 10, 11 en 12. (Bekend als het Schild van Amaratena). Met behulp van de Hiërofant golftemplate heb je nu het planetaire Maharische Schild geactiveerd, waarmee je het Planetaire Levenskracht Uitwisselingssysteem binnen je eigen bio-energetische veld hebt geopend. Dit betekent dat je je persoonlijke Kathara-raster en morfogenetische veld hebt geopend binnen het planetaire Kathara-raster en morfogenetische veld, waardoor je een onbegrensde hoeveelheid energie uit het planetaire veld naar binnen kunt trekken. Je kunt zoveel energie opnemen als je persoonlijke veld kan vasthouden. Herhaling van deze oefening maakt dat het energiebevattingsvermogen van je Kathara-raster steeds verder toeneemt, waarmee je toegang krijgt tot zich almaar uitbreidende hoeveelheid energie voor healing en vernieuwing.


4. Breng, terwijl je je bewust blijft van het Planetaire Maharische Schild dat langs een horizontaal vlak door het lichaam van de Aarde draait, het brandpunt van je aandacht terug naar de rondwentelende Zilveren Hiërofantsfeer die in de kern van de Aarde ronddraait. (Je gaat nu de Hiërofantsfeer gebruiken om je (persoonlijke) Privaat Maharische Schild te activeren en de 12de- Dimensionale Pilaar van Licht in je bio-energetische veld los te laten.) Haal een paar keer langzaam en diep adem terwijl je dit beeld van de ronddraaiende Hiërofantsfeer in de Aardekern visualiseert of voorstelt. Trek op de volgende inademing de Hiërofantsfeer omhoog uit de Aardekern, waarbij een lichtzilveren Koord wordt gevormd van ongeveer 15 cm dik, dat achter de Hiërofant aansleept als deze omhoog komt naar het 12de chakra, 15 cm onder je voeten. Het ene uiteinde van het Zilveren Koord blijft verankerd in de Aardekern, het andere uiteinde zit vast aan de Hiërofantsfeer en volgt diens beweging. Visualiseer het 12de chakra als een kleine, transparante schijf van zo'n 8 centimeter in doorsnee, 15 centimeter onder de voeten. Stop de opwaartse beweging van de Hiërofant als deze in het centrum van het 12de chakra is aangekomen, en stel je voor dat de Sfeer begint te draaien en visualiseer dat de doorsnee van de schijf van het 12de chakra uitdijt tot ongeveer 15 centimeter, terwijl de Hiërofant in het middelpunt van het 12de chakra ronddraait.

 

5. Trek op de volgende inademing de Hiërofantsfeer omhoog van de 12de chakra, helemaal door de Centrale Lichaamsstroom tot aan het 14de chakra, 90 centimeter boven het hoofd. Visualiseer, terwijl de Hiërofantsfeer omhoog komt, dat het 15 centimeter dikke Zilveren Koord omhooggetrokken wordt door het 12de chakra en verder omhoog door de Centrale Lichaamsstroom, oftewel dat dit koord het pad van de Hiërofantsfeer volgt tot aan het 14de chakra. Visualiseer het koord als een lang, dik lichtzilveren Lichtkoord dat vanaf de Aardekern door je lichaam loopt en aan de bovenkant van je hoofd naar buiten komt en verbinding maakt met het 14de chakra 90 centimeter boven je hoofd. Haal een paar keer langzaam en diep adem terwijl jeje voolstelt dat je de gewaarwording van deze enorme stroom heldere, zuivere energie door het centrum van je lichaam heen kunt voelen. 

 

6. Duw de ronddraaiende Hiërofantsfeer op de volgende Uitademing omlaag door de Centrale Lichaamsstroom terwijl het boveneind van het Lichtzilveren Koord vast blijft zitten aan het 14de chakra, 90 centimeter boven je hoofd. Duw de Hiërofantsfeer omlaag door het 12de chakra, 15 centimeter onder je voeten en laat de Hiërofant stoppen 15 centimeter onder het 12de chakra, zo'n 30 centimeter onder de voeten. Dit is de locatie van het Maharische Schild in het morfogenetische veld van het lichaam. Adem langzaam en visualiseer dat de Hiërofant steeds sneller gaat draaien, 30 centimeter onder je voeten, totdat de Hiërofant een "eigen leven gaat leiden" en zich opeens met een lichte knal opent en een uitdijende horizontale schijf van lichtzilveren licht vormt, die 30 centimeter onder de voeten ronddraait. Zie de schijf als een cirkelvormig platvorm met een doorsnee van zo'n 270 centimeter onder je voeten.

 

7. Haal je het beeld van de enorme horizontale schijf van Lichtzilveren Licht weer voor de geest, de schijf die door het lichaam van de Aarde draait, het Planetaire Maharische Schild. stel je de gewaarwording voor van de grote, draaiende Lichtzilveren plateauschijf die 30 cm onder je voeten ronddraait- je (persoonlijke) Privaat Maharische Schild. adem langzaam en diep terwijl je een enorme toevloed van zuivere, koele, Lichtzilveren energie omhoog voelt komen vanuit het Planetaire Maharische Schild door het Lichtzilveren koord naar je (persoonlijke) Privaat Maharische Schild 30 cm onder je voeten. Blijf ademen terwijl deze energie bezig is jouw Maharische Schild tot het maximale energiebevattingsvermogen te vullen. Als je Maharische Schild  zoveel energie heeft ontvangen als het maar kan vasthouden, zal het een "eigen leven beginnen te leiden"en opeens met een lichte knal uitdijen en zich omhoog richten als een oscillerende Lichtzilveren Pilaar van Licht die het hele lichaam omgeeft en doordringt, een buis van licht die zich zo'n 45 cm buiten het lichaam uitstrekt en van de Aardekern tot aan de 14de chakra, 90 centimeter boven het hoofd, loopt. Voel die werkelijkheid, van je lichaam dat gehuld is in de koele, verkwikkende lichtzilveren pilaar van oscillerend licht.

Haal een paar keer langzaam en diep adem en stel je voor dat de energie van de pilaar door al je lichaamscellen heen gaat. Je bio-energetische veld is nu verzegeld met een beschermd omhulsel van 11de en 12de dimensie frequenties- het Maharische Zegel.

 

8. Terwijl de Lichtzilveren Pilaar van Licht om en door je heen oscilleert, plaats je je aandacht weer even op het 13de chakra in de Aardekern en adem een laatste Vonk van Lichtzilveren Licht In vanuit de Aardekern, trek deze vonk omhoog door het Lichtzilveren koord, door het Centrale Verticale Kanaal van het Kathara-raster en naar het centrum van het 4de chakra, het hartchakra. adem langzaam en ontspannen terwijl je visualiseert hoe energie vanuit de Zilveren Vonk door heel het belichaamde 12-Boom Kathara-raster uitstraalt, waardoor dit gevuld wordt met lichtzilveren licht. Als het Kathara Raster tot zijn maximale energiebevattingsvermogen is gevuld, zal het 12de chakra automatisch samentrekken om de toevloed van zilveren licht uit de Aardekern te verminderen. Als het 12de chakra samentrekt, houdt het Planetaire Maharische Schild op met draaien en geeft het niet langer energie door via het Zilveren Koord, waardoor het Zilveren Koord terugkeert naar zijn sluimerende toestand. De Maharische Zegel Lichtzilveren Pilaar van Licht zal zo'n 1 tot 3 uur aanwezig blijven in je bio-energetische veld. Als je dit proces drie maanden consequent dagelijks beoefent, zal het Maharische Zegel zich zo'n 12 tot 14 uur in stand houden in het bio-energetische veld.

 

 


Het gebruik van deze techniek stelt een healingfacillitator in staat om het Maharische Schild en het Maharische Zegel in anderen te activeren via het Maharische Schild en het Maharische Zegel in anderen te activeren via het Maharische Infusieproces (techniek nr. 4) terwijl de pilaar van de facillitator actief blijft. Voortschrijnend gebruik van het Maharische Zegel en het laten stromen van het Vloeibaare Licht brengt een wederkerige zuivering, en fysieke systemen die daarop gebouwd zijn. De lagere Hovalichamen worden in toenemende mate gezuiverd en heruitgelijnd met de oorspronkelijke perfectie van het Pre-materie Vloeibaar Licht, Mahara Hova Lichaam. Het lichaam en de genetische code verruimen zich voortschrijnend om steeds hogere dimensies van bewust gewaarzijn te bevatten.

 

 

A'shayana & A'zahyana Deane,

onderdeel van de MCEO Freedom Teachings